St. Augustins bekjennelser

Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

April 03, 2021
St. Augustins bekjennelser
Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden
Chapters
St. Augustins bekjennelser
Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden
Apr 03, 2021

Halleluja, Han er sannelig oppstanden! Halleluja!

I siste dag i reisen gjennom Triduum, forklarer biskop Erik av Trondheim stift, viktigheten av påskes mysteriuem, og hvordan det blir fullbragt i påskevigilien. 
Påskevigilien er en av Kirkens to store vigilier,  og tar oss troende på en reise gjennom Kristi ferd til dødsriket og hans oppstandelse.

Han er sannelig oppstanden!

Show Notes

Halleluja, Han er sannelig oppstanden! Halleluja!

I siste dag i reisen gjennom Triduum, forklarer biskop Erik av Trondheim stift, viktigheten av påskes mysteriuem, og hvordan det blir fullbragt i påskevigilien. 
Påskevigilien er en av Kirkens to store vigilier,  og tar oss troende på en reise gjennom Kristi ferd til dødsriket og hans oppstandelse.

Han er sannelig oppstanden!