St. Augustins bekjennelser

Tro - Fellesskap - Handling

January 31, 2021 St. Augustins bekjennelser Season 2 Episode 1
St. Augustins bekjennelser
Tro - Fellesskap - Handling
Chapters
St. Augustins bekjennelser
Tro - Fellesskap - Handling
Jan 31, 2021 Season 2 Episode 1
St. Augustins bekjennelser

I dagens episode snakker Peder og Martin med NUKs (Norges Unge Katolikker) nye leder Katherine Esquivel og generalsekretær Stephen Richard Trotter om viktigheten av NUK og litt historie om NUK, og hva NUK har gjort for deres personlige liv.

Vi vil gjerne gi en liten ekstra takk til NUK som har gjort det mulig for oss å starte denne podcasten, uten deres økonomiske bidrag og tilbakemeldinger hadde ikke podcasten vært mulig.

Bli medlem av NUK her: https://www.nuk.no/medlemskap/

Vi ber for ungdomsarbeidet i i Norge, og håper at NUK kan være en viktig katalysator for å styrke og spre den Katolske tro og lære blant barn og ungdom.

Hellige Augustin
Be for oss

Show Notes

I dagens episode snakker Peder og Martin med NUKs (Norges Unge Katolikker) nye leder Katherine Esquivel og generalsekretær Stephen Richard Trotter om viktigheten av NUK og litt historie om NUK, og hva NUK har gjort for deres personlige liv.

Vi vil gjerne gi en liten ekstra takk til NUK som har gjort det mulig for oss å starte denne podcasten, uten deres økonomiske bidrag og tilbakemeldinger hadde ikke podcasten vært mulig.

Bli medlem av NUK her: https://www.nuk.no/medlemskap/

Vi ber for ungdomsarbeidet i i Norge, og håper at NUK kan være en viktig katalysator for å styrke og spre den Katolske tro og lære blant barn og ungdom.

Hellige Augustin
Be for oss