St. Augustins bekjennelser

Messen - Gjør dette til minne om Meg

November 29, 2020
St. Augustins bekjennelser
Messen - Gjør dette til minne om Meg
Chapters
St. Augustins bekjennelser
Messen - Gjør dette til minne om Meg
Nov 29, 2020

"The celebration of the Holy Mass is as valuable as the death of Jesus on the cross"
Thomas Aquinas

I dagens episode tar Peder og Martin opp temaet Messen, om den to tusen år lange tradisjonen som vi feirer!

Messen er både et møtested for oss kristne å møte vår frelser i brødets skikkelse, men det er også en invitasjon til å gå sammen med Kristus og hans lidelsevei for vår frelse.

Show Notes

"The celebration of the Holy Mass is as valuable as the death of Jesus on the cross"
Thomas Aquinas

I dagens episode tar Peder og Martin opp temaet Messen, om den to tusen år lange tradisjonen som vi feirer!

Messen er både et møtested for oss kristne å møte vår frelser i brødets skikkelse, men det er også en invitasjon til å gå sammen med Kristus og hans lidelsevei for vår frelse.